Order ticket
Wall Mounted Telephone

Wall Mounted Telephone
Gosudarstvenniy Soyuzniy Telefonniy Zavod USSR, 1928 y.

Wall Mounted Telephone 1928, USSR, Gosudarstvenniy Soyuzniy Telefonniy Zavod Office services direct connection telephone.