Order ticket
Portable Field Telephone TA-57 Portable Field Telephone TA-57

Krasnaya Zarya

USSR, 1966

Wall Mounted Telephone Device Wall Mounted Telephone Device

Krasnaya Zarya

USSR, 1928

Desk Telephone Desk Telephone

Krasnaya Zarya

USSR, 1970

Telegraph Device Telegraph Device

Zavod imeni Dzerzhinskogo

USSR, 1958

Desk Telephone Device Desk Telephone Device

Siemens

Germany, 1878

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Gosudarstvenniy Soyuzniy Telefonniy Zavod

USSR, 1940

Wall Mounted Telephone Device Wall Mounted Telephone Device

Siemens & Halske

Germany, 1899

Desk Telephone Device Desk Telephone Device

Automatic Electric

USA, 1935

Voltmeter Voltmeter

Czechoslovakia, 1938

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Berthon S.G.Т.

France, 1885

Desk Telephone Apparatus Desk Telephone Apparatus

VEF

USSR, 1962

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Mix&Genest

Germany, 1935

Desk Telephone Apparatus Desk Telephone Apparatus

Ericsson

Sweden, 1954

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Holder Cabot Electric

USA, 1914

Desk Telephone Apparatus Desk Telephone Apparatus

Automatic Electric

USA, 1906

Desk Telephone Apparatus Desk Telephone Apparatus

Karl Smit

Austria, 1940

Desk Telephone Apparatus Desk Telephone Apparatus

Ericsson

Sweden, 1935

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Telephonics Corporation

USA, 1953

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Permskiy Telefonniy Zavod

USSR, 1970

Desk Telephone Apparatus Desk Telephone Apparatus

Zwietusch & Co

Germany, 1941

Desk Telephone Apparatus Desk Telephone Apparatus

Ericsson

France, 1930

Portable Telephone Set Portable Telephone Set

Holder Cabot Electric

USA, 1940

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Great Britain, 1913

Portable Telephone Set Portable Telephone Set

B.K. Prchalove & Spol

Czechoslovakia, 1927

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

AT&T

USA, 1877

Telephone Switchboard. Telephone Switchboard.

Richard Bosse & Co

Germany, 1915

Wall Mounted Telephone Wall Mounted Telephone

Elektrisk Bureau Kristiania

Norway, 1895

Mobile Telephone Mobile Telephone

Nokia

Finland, 1980

Portable Telephone Set Portable Telephone Set

Poland, 1927